ReadyPlanet.comดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 ตุลาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : เสื้อน้ำใจให้น้อง
รายละเอียด:

เสื้อที่ทีมงานได้จัดทำขึ้นในแต่ละโอกาส แต่ละครั้ง .มีหลากหลายแบบ..หลากหลายสี   สะท้อนถึงการเดินทางด้วยระยะเวลาที่ยาวนาน ของน้ำใจให้น้อง...

จำนวนรูป : 24 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 ตุลาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : 10 ปีน้ำใจให้น้อง
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 16 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 ตุลาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : หลากหลายความรู้สึก
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 มกราคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมครั้งที่ 15
รายละเอียด:

กิจกรรมครั้งที่ 15 กัน วันที่ 28 -29 พฤศจิกายน 2558  ช่วยกันทาสีอาคารโรงอาหาร,ทาสีห้องน้ำ ,ร่วมสนุกกับน้องๆนักเรียน กับเกมส์ต่างๆที่เราได้จัดเตรียมไป  และร่วมส่งมอบงานต่างๆ การปรับปรุงอาคารโรงอาหาร,การปรับปรุงห้องน้ำ และอื่นๆ 

จำนวนรูป : 85 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : คุณสายทอง ผาสุข
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 21 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : คุณสุวิทย์ ชุมพล กรรมการกิติมศักด์
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 19 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : รองประธาน
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 74 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประธาน
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 25 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : คุณวีระพล เลศะวานิช กรรมการกิติมศักดิ์
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมครั้งที่ 14 โรงเรียนบ้านวังเตย สาขา บ้านสาลี อ.ทัพทัน จ.อุทัยธาน๊
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 43 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1