ReadyPlanet.com กิจกรรม "10 ปีทำดีกับน้ำใจให้น้อง " ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 17.00 น. ณ.ร้านอาหารเบิกไพร ถนนศรีนครินทร์  ร่วมรำลึกกับน้ำใจให้น้อง ในรูปแบบของรูปภาพแสดงการทำกิจกรรมของ เรา ตั้งแต่ ครั้งที่ 1 จนถึง ครั้งที่ 13 นี้  ร่วมบันทึกความทรงจำกับความรู้สึกที่บันทึกลงในผืนผ้าใบ น้ำใจให้น้อง ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นกับกิจกรรมครั้งต่อๆ ไป  

ชมรูป กิจกรรม  www.namjai-hainongt.org/index.phpหน้า 1/1
1
[Go to top]