ReadyPlanet.com


เกี่ยวกับเรา

 ประวัติความเป็นมา

                       โครงการ ” น้ำใจให้น้อง “  เริ่มโครงการโดยกลุ่มเพื่อน ๆ  ที่ทำงานในบริษัท ฯ หลายๆท่าน  ได้พูดคุยถึงเราควรจะมีการทำกิจกรรม  ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในชนบท  โดยเฉพาะกลุ่มผู้ยากไร้และเยาวชนที่ขาดแคลน   โดยเป็นการช่วยเหลือเกี่ยวกับการทำให้ชีวิตของเขาเหล่านั้นดีขึ้น  ถึงแม้การช่วยเหลือจะทำได้ไม่มากแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี  ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวมีเพื่อน ๆ หลายท่านพร้อมที่จะทำกิจกรรมนี้ร่วมกัน   จึงทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีการประชุมทีมงานครั้งแรกเมื่อ 27  ตุลาคม 2545    และมีวัตถุประสงค์หลักๆคือ

 

1.       เป็นการทำกิจกรรมเพื่อน้องๆ ที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส

2.       ได้มองเห็นความเป็นอยู่ของสังคมในชนบทผู้ยากไร้ เพื่อหาโอกาสที่จะช่วยเหลือในโอกาสต่อไป

3.       เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันของเพื่อนๆที่มีแนวความคิดเดียวกัน

4.       ของเก่าๆที่เราเก็บไว้และไม่ได้ใช้   อาจมีโอกาสที่จะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องที่ขาดแคลน

5.       เป็นการทำบุญร่วมกัน  โดยที่เราได้สัมผัสถึงการให้และการได้รับด้วยตัวเอง

              แนวทางการดำเนินการคือ

1.       กิจกรรมนี้ทำโดยการรวมกลุ่มกันซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ

2.       จะทำกิจกรรมนี้ปีละ  1   หรือ   2   ครั้งตามโอกาส

3.       มีคณะกรรมการโครงการเพื่อดำเนินการประสานงาน

4.       เป็นการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะในชนบทที่ขาดแคลน

 

           
               ต่อมา หลังจากที่ทางโครงการได้ ทำกิจกรรม ครั้งที่ 1 ที่โรงเรียนบ้านหนองแวง จ. บุรีรัมย์ เสร็จลงแล้ว เราได้เห็นความดีใจขอเด็กๆ แล้วทำให้มีแนวคิดที่จะทำกิจกรรมเช่นนี้กันต่อไป และต่อมา ได้มีโอกาสต้อนรับสมาชิกเพิ่มเติมอีกหลายกลุ่มหลายท่านและได้ เข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อน้องกันอีกหลายครั้ง ทำให้โครงการน้ำใจให้น้อง มีสมาชิกเพิ่มขึ้น
ถึงปัจจุบันแล้ว เครือข่ายน้ำใจให้น้องได้ขยายไปกว้างขึ้น เพื่อนๆ ที่มีโอกาสรับรู้ข่าวสารของเรา ก็ได้เข้ามาให้การสนับสนุน โครงการตลอดมา รวมถึง เพื่อนๆ จากต่างจังหวัด ได้ส่งของต่างๆ มาร่วมกิจกรรมด้วยทุกครั้ง

เพื่อให้มีแหล่งข้อมูลข่าวสารของเราและเพพื่อนๆที่อยู่ไกลออกไป ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวในการทำกิจกรรมกัน คณะกรรมการฯ จึงจัดทำ WEB SITE ขึ้น คือ www.namjai-hainongt.org และ Fanpage www.facebook.com/pages/โครงการน้ำใจให้น้อง เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมของโครงการและเป็นศูนย์กลางสำหรับสถานที่ที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป
สำหรับการแนะนำและขอความช่วยเหลือ คณะกรรมการมีกำหนดดังนี้
1. เป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนสิ่งพื้นฐาน เช่น น้ำดื่ม เสื้อผ้า หนังสือ และสิ่งปลูกสร้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
2. เนื่องจากพวกเราต้องทำงาน มีเวลาแค่ เสาร์และอาทิตย์ จึงขอให้มีระยะทางการเดินทาง จากกรุงเทพถึงสถานที่บริจาค ไม่ควรเกิน 500 กม.

เราหวังว่า เราจะได้มอบสิ่งของต่างให้กับน้องๆที่ขาดแคลน เพื่อให้น้องผู้ด้อยโอกาสได้รับรู้ว่าในสังคมที่ดูเหมือน จะอยู่แบบตัวใครตัวมัน แต่ยังมีพวกเราที่พยายามทำให้สิ่งที่เกินไปสำหรับสังคมในเมือง ไปเติมให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนในถิ่นที่เราจะไปได้แล้วเราจะได้รับรู้ความดีใจของเด็กๆร่วมกัน

ขอขอบพระคุณเป็นพิเศษ

สำหรับผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน ที่ได้สละทรัพย์ส่วนตัวให้กับน้องๆผู้ห่างไกลและขาดแคลน