ReadyPlanet.com


กิจกรรมครั้งที่ 6

 กิจกรรมครั้งที่ 6 วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2549


โรงเรียนบ้านดอนกอก สาขา ห้วยทับนาย ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกอก กล่าวขอบคุณกับทีมงานน้ำใจให้น้อง ในวันที่ส่งมอบอาคารเอนกประสงค์
โดยก่อนหน้านั้นทางทีมงานได้รับการตอนรับเป็นอย่างดีจากคณะครูและช้าวบ้านโดยเฉพาะน้อง ๆ ตัวเล็ กๆ
ที่มีโชว์ให้พี่ ๆจาก กทม. ได้ดูกันด้วยในคืนก่อน
 
คุณบรรจบ ภู่สุ่ม รองประธานโครงการได้ทำการมอบอาคารโดยใช้พระบรมฉายารักษ์ แทนป้ายอาคารซึ่งติดตั้งไปแล้ว
โดยเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวาระครองราชย์ครบ 60 ปีด้วย
 
นี่คือทีมงานโฆษก สนาม ที่ทำการบรรยายการเล่นเกมส์ของเด็ก ๆ และชาวบ้านในสนาม
ด้านหลังคืออคารที่โครงการน้ำใจให้น้องสร้างขึ้นให้ทางโรงเรียน

 

กิจกรรม-  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
·

-  โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับใช้ในอาคาร


-  พัดลม แสงสว่าง ภายในอาคาร
·

-  เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

·
-  เล่น เกมส์ กีฬา กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง

 

 

 
กิจกรรมของเรา

กิจกรรมครั้งที่ 16 โรงเรียนคลองเจริญ ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ
กิจกรรมครั้งที่ 15 โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
กิจกรรมครั้งที่ 14 โรงเรียนบ้านวีงเตย อุทัยธานี article
กิจกรรรมครั้งที่ 13 โรงเรียนวัดเทพพนาราม อ.ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา article
กิจกรรมครั้งพิเศษ 1 โรงเรียนห้วยผักกูด หล่มเก่า เพชรบูรณ์
กิจกรรมครั้งพิเศษ 2 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง อุทัยธานี
กิจกรรมครั้งที่ 12
กิจกรรมครั้งที่ 11
กิจกรรมครั้งที่ 10
กิจกรรมครั้งที่ 9
กิจกรรมครั้งที่ 8
กิจกรรมครั้งที่ 7
กิจกรรมครั้งที่ 5
กิจกรรมครั้งที่ 4
กิจกรรมครั้งที่ 3
กิจกรรมครั้งที่ 2
กิจกรรมครั้งที่ 1