ReadyPlanet.com


กิจกรรมครั้งที่ 1

 

กิจกรรมครั้งแรกของเรา


เริ่มต้นเมื่อ  วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2546 
ที่ โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 
โรงเรียน เล็กๆ กับเราไปกันด้วยรถตู้เล็ก ๆ 1 คัน
กับรถปิคอัพขนของ 1 คัน

 

กิจกรรม


· คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

· ป๊มน้ำบาดาลและปรับปรุงระบบน้ำ

· ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม

· ชุดสนามเด็กเล่น

· โต๊ะรับประทานอาหาร

 
กิจกรรมของเรา

กิจกรรมครั้งที่ 16 โรงเรียนคลองเจริญ ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ
กิจกรรมครั้งที่ 15 โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
กิจกรรมครั้งที่ 14 โรงเรียนบ้านวีงเตย อุทัยธานี article
กิจกรรรมครั้งที่ 13 โรงเรียนวัดเทพพนาราม อ.ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา article
กิจกรรมครั้งพิเศษ 1 โรงเรียนห้วยผักกูด หล่มเก่า เพชรบูรณ์
กิจกรรมครั้งพิเศษ 2 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง อุทัยธานี
กิจกรรมครั้งที่ 12
กิจกรรมครั้งที่ 11
กิจกรรมครั้งที่ 10
กิจกรรมครั้งที่ 9
กิจกรรมครั้งที่ 8
กิจกรรมครั้งที่ 7
กิจกรรมครั้งที่ 6
กิจกรรมครั้งที่ 5
กิจกรรมครั้งที่ 4
กิจกรรมครั้งที่ 3
กิจกรรมครั้งที่ 2